ආචාර්ය යසස් ජයවීර

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - උසස් ශ්‍රේණිය

උසස්ම සුදුසුකම

පරිගණක විද්‍යා ආචාර්ය – මැලේසියා කළමනාකරණ සහ විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලය (2016)

 

ඔබේ විශේෂඥ දැනුමට අදාළ විෂයයන්

 • සමාජ හා වෘත්තීමය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය
 • කුලනාත්මක අනුකලිත පද්ධති
 • ජාල අනාවරණය
 • මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරු විද්‍යාව
 • යන්ත්‍ර හැදෑරීම

 

කැමැත්තෙන් පර්යේෂණ කරන විෂයයන්:

 • ශබ්දාර්ථ ජාල
 • ව්‍යාපාරික ජාල
 • ක්‍රියාකරු මූලික පද්ධති
 • යන්ත්‍ර ස්ථාපනය
 • ජාල දත්ත අනාවරණය
 • ජාන ඇල්ගොරිතමයන්

 

කථිකාචාර්යෙක් වශයෙන් ඔබ වඩාත් කැමති වන්නේ කුමටද?

ඔවුන්ගේ ඉලක්ක කරා යෑමට සිසුන් ඇතිදැඩි කිරීම

 

ඔබගේ ඉගෙනුම් ශෛලය ඔබ විස්තර කරන්නේ කෙසේද?

ඉගැන්වීමටත් අධ්‍යයන ක්‍රියාවලියටත් මා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ සිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වයටත් සාමුහික අධ්‍යයනයටත් ඔවුන් දිරිගැන්වීමෙන්ය. ඔවුන් අතර අන්‍යෝන්‍ය අධ්‍යයනය මා බෙහෙවින් අගයකරමි.

ඔබ ගැන අපට තව දුරටත් කිව හැක්කේ කුමක්ද?

අධ්‍යාපනික විශිෂ්ඨත්වයට මා කැපවී සිටිමි.

අනාගත සිසුන්ට ඔවුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය සාර්ථකත්වය තකා ඔබ දෙන අනුවාදය:

ඔබ කරන අන් සියළු දේට වඩා, ඔබේ අධ්‍යාපනික කටයුතු කඩිසරව, කැපවීමෙන් හා විනයගරුක ලෙස ඉටුකර, ඔබගේ ගමන අමතක නොවන, වටිනා එකක් කිරීමට වග බලාගන්න.